Jump to content

Огляд особистих речей


D@ve

Recommended Posts

Питання до нашого авторитетного меценаса.

Є маркет. На вході в адмін-частину (для працівників) стоїть охоронець. Так ось, повадились вони перевіряти особисті речі працівників при вході/виході на роботу/з роботи. Наскільки правомірні їх дії і що про це глаголить наше законодавство?

Link to comment
Share on other sites

На задане питання выдповідаю наступне:

Стаття 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає:

Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей

Особистий огляд може провадитись уповноваженими на те посадовими особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ і органів прикордонної служби, а у випадках, прямо передбачених законами України, також і інших органів.

Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі.

Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовим особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ, органів прикордонної служби, природоохоронних органів, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, органів лісоохорони, органів рибоохорони, органів, що здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, а у випадках, прямо передбачених законами України, також і інших органів. При вчиненні порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу уповноважені на те посадові особи органів, які здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, органів рибоохорони, а також працівники міліції, військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України можуть провадити в установленому порядку огляд транспортних засобів.

Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих під час відсутності власника (володільця).

Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання.

Особистий огляд, огляд речей у митних установах провадиться в порядку, встановленому Митним кодексом України.

Очевидно, виходячи з того, що проводити огляди можуть тільки уповноважені особи зазначених в статті відомств, а також відомств, які зазначені в інших законах, то Державна служба охорони (ДСО), як підрозділ МВС України, керуючись Законом України "Про міліцію" (п. 7 ч. 1 ст. 11 - говорить якраз про право проводити огляди), має такі повноваження. Інші служби охорони (приватні, "Скорпіони" і т.д. - такого права не мають).

Але й ДСО не може просто так проводити огляди. Ось витяг з Інструкції з організації служби підрозділів цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України:

14.5. Порядок проведення огляду на підприємствах і в організаціях, що охороняються.

14.5.1. Огляд речей і особистий огляд здійснюються відповідно до вимог адміністративного законодавства.

14.5.2. Огляд речей осіб, які перебувають у приміщеннях або на території підприємств і організацій, а у виключних випадках і особистий огляд, здійснюється з метою запобігання дрібним крадіжкам державного, комунального або приватного майна і вилучення викраденого за наявності у власника або працівників цивільної охорони достатніх даних про вчинення крадіжки.

Огляд здійснюється у випадках:

- коли особа захоплена в момент здійснення крадіжки або безпосередньо після її здійснення;

- наявності ознак здійснення крадіжки у вигляді слідів на одязі і речах;

- коли очевидці прямо вкажуть на дану особу як на особу, що здійснила крадіжку;

- порушення пропускного режиму;

- коли є наявні показання технічних засобів.

14.5.3. Огляд здійснюється уповноваженими на те посадовими особами цивільної охорони, які безпосередньо здійснюють охорону об'єктів, а також службовими особами, спеціально уповноваженими на те адміністрацією об'єкта, що охороняється.

Огляду повинна передувати пропозиція особі, відносно якої є дані про здійснення нею крадіжки, внесення (виносу) заборонених предметів або речей, що є знаряддям чи безпосереднім об'єктом правопорушення, товарно-матеріальних цінностей, які не підлягають внесенню на територію (виносу з території) об'єкта, що охороняється, пред'явити ці речі чи предмети.

Особистий огляд здійснюється особою однієї статі з особою, яку оглядають, у присутності понятих тієї самої статі в приміщенні або в інших місцях, які виключають доступ сторонніх і відповідають вимогам санітарії і гігієни. Забороняється здійснювати в одному приміщенні одночасно особистий огляд кількох осіб.

14.5.4. Про особистий огляд, огляд речей працівниками цивільної охорони складається акт огляду (додаток 27 до Інструкції), який є підставою для оформлення протоколу про адміністративне правопорушення.

У разі коли факту крадіжки не встановлено, акт не складається, а робиться відповідний запис у книзі обліку оглядів і правопорушень.

14.5.5. Виявлені при огляді особи предмети, які не підлягають виносу, вилучаються, про що робиться відповідний запис в акті огляду.

При вилученні вогнепальної зброї, а також бойових припасів, які перевозяться або є в особи без відповідного дозволу, робиться запис в акті огляду із зазначенням марки або моделі, калібру, серії і номера зброї, що вилучається, та кількості боєприпасів.

Акт огляду і протокол про адміністративне правопорушення реєструються в книзі обліку оглядів і правопорушень.

14.5.6. Про вибухові, отруйні речовини, предмети, які розкривають призначення закритого об'єкта або військове виробництво, негайно інформується підрозділ Служби безпеки України.

14.5.7. Особи, які здійснюють особистий огляд, огляд речей, зобов'язані бути уважними і ввічливими стосовно осіб, яким провадиться огляд, не повинні допускати дій, що принижують їх гідність, і не розголошувати відомості, пов'язані із проведенням огляду.

Особи, піддані огляду, можуть оскаржити дії працівників цивільної охорони в установленому законом порядку.

Підсумовуючи:

1. Огляди речей та особисті огляди можуть проводити лише уповноважені на те особи. Якщо охоронець - приватна охоронна фірма, не ДСО, не має статусу міліціонера - то може лише запропонувати дочекатися когось, хто наділений правом проводити огляд.

2. Навіть уповноважені особи ДСО можуть проводити огляд лише у таких випадках:

- коли особа захоплена в момент здійснення крадіжки або безпосередньо після її здійснення;

- наявності ознак здійснення крадіжки у вигляді слідів на одязі і речах;

- коли очевидці прямо вкажуть на дану особу як на особу, що здійснила крадіжку;

- порушення пропускного режиму;

- коли є наявні показання технічних засобів.

3. Але майте на увазі, що якщо на підприємстві існує якась внутрішня інструкція про порядок проведення огляду, і працівники ознайомлені з цією Інстркцією, поставили свої підписи, і заперечень не висловлюють - тоді може бути встановлено інший порядок проведення оглядів.

Link to comment
Share on other sites

Твоя тема стосувалась покупців, а у мене мова про працівників самого магазину!

To Yarchik

Тобто, якщо я ніякої інструкції в очі не бачив і нічого не підписував, можу сміливо посилати їх на йух?

Link to comment
Share on other sites

Якщо охоронці не ДСО - можеш.

Можеш посилати і тоді, якщо охоронці - ДСО, але немає якоїсь із цих складових:

- особа захоплена в момент здійснення крадіжки або безпосередньо після її здійснення;

- наявності ознак здійснення крадіжки у вигляді слідів на одязі і речах;

- очевидці прямо вказують на дану особу як на особу, що здійснила крадіжку;

- порушено пропускний режим;

- є наявні показання технічних засобів.

Link to comment
Share on other sites

- порушено пропускний режим;

Це як? :lol:

Отже вечірні патрулі теж немають права робити огляд особистих речей?

А то ввечері коли підходять і просять пред'явити документи - то завжди ще й кажуть щоб достав все з карманів(

Link to comment
Share on other sites

То D@ve: послати ти їх звісно можеш,але якщо це робиться по наказу або з відома керівництва,то можуть послати й тебе.Статистика показує,що основна кількість крадіжок в маркетах припадає на персонал.

Link to comment
Share on other sites

- порушено пропускний режим;

Це як? :)

Отже вечірні патрулі теж немають права робити огляд особистих речей?

А то ввечері коли підходять і просять пред'явити документи - то завжди ще й кажуть щоб достав все з карманів(

Наскільки мене проконсультували, то обшук може проводитись ЛИШЕ В ПРИМІЩЕННІ І ЛИШЕ ЗА НАЯНОСТІ 2Х ПОНЯТИХ ТІЄЇ Ж СТАТІ зі складанням акту....

хоча попробуй їм шось пропіхни про свої права..... побачиш шо буде :-)

Link to comment
Share on other sites

Наскільки мене проконсультували, то обшук може проводитись ЛИШЕ В ПРИМІЩЕННІ І ЛИШЕ ЗА НАЯНОСТІ 2Х ПОНЯТИХ ТІЄЇ Ж СТАТІ зі складанням акту....

хоча попробуй їм шось пропіхни про свої права..... побачиш шо буде :-)

Уявімо поїхав я з ними в відділок, поняті були, акти склали.. нічо не нашли.. що я тепер можу вимагати?

Link to comment
Share on other sites

То D@ve: послати ти їх звісно можеш,але якщо це робиться по наказу або з відома керівництва,то можуть послати й тебе.Статистика показує,що основна кількість крадіжок в маркетах припадає на персонал.

Читай уважно:

Але майте на увазі, що якщо на підприємстві існує якась внутрішня інструкція про порядок проведення огляду, і працівники ознайомлені з цією Інстркцією, поставили свої підписи, і заперечень не висловлюють - тоді може бути встановлено інший порядок проведення оглядів.

Ніякої інструкції я не бачив, і тим більше нічого не підписував. Так що...

Link to comment
Share on other sites

А ти це іншим працівникам розкажи. Всіх не попруть...

Link to comment
Share on other sites

Уявімо поїхав я з ними в відділок, поняті були, акти склали.. нічо не нашли.. що я тепер можу вимагати?

Можеш вимагати щоб тебе відпустили додому =)

ніяких вони твоїх прав цим не ущемляють :-)

а навіть якщо і ущемляють то знайдуть закони за якими вони мають право це робити

Link to comment
Share on other sites

То D@ve:я все уважно прочитав,я працював директором великого магазину,персонал 80-90чол.недостачі були жахливими.Але коли ввели огляд особистих речей,при чому не тільки в кінці роботи але й на протязі дня,то нестачі скоротились на 60-70%.Кілька чоловік звільнилось одразу(невигідно стало працювати на одну зарплату :smile3: ).Хто був незадоволений - того не тримали,а хто своє невдоволення виказував в голос-звільняли в той же день.По іншому з нашими людьми неможна.Оскільки нестачі ділились на всіх,то невдоволенними були ті,кого підозрювали в крадіжках.

Link to comment
Share on other sites

Хто був незадоволений - того не тримали,а хто своє невдоволення виказував в голос-звільняли в той же день.По іншому з нашими людьми неможна.

Цікаво, а Ви були б задоволені, коли б якась незнайома людина з розпираючим почуттям особистої важливості порпалась у вас по карманах? Мене це, до прикладу, не влаштовує. І Ви, як директор маркету, свідомо штовхаєте своїх охоронців на протизаконні дії.

А якщо товар пропадає, значить винуватити потрібно саме охорону, яка погано виконує свої обовязки. Хай від відеоспостереження не відходить (якщо таке є), або поставте до кожного робітника особистого наглядача, ваші проблеми і проблеми СБ.

Я нічого на фірмі не краду й не збираюсь. Благо можу собі дозволити купити. Але мене бісить, коли якесь невідомо хто з 9-ма класами освіти і армією на обличчі намагається мене обшукати як останнього злодія!

Знову ж таки,

а хто своє невдоволення виказував в голос-звільняли в той же день
- протизаконно, йопт!
Link to comment
Share on other sites

D@ve, у вас листы ДСП тырят? :) и 30ти килограмрвые мишки с шпаклёвкой....

Я нічого на фірмі не краду й не збираюсь
- все так говорят пока ремонт дома не начался..... :)

хотя "воспитаность" работников секюрити везде оставляет жедать лучшего....

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...