Jump to content

Privacy Policy

Наша політика конфіденційності описує, як ми використовуємо та зберігаємо дані, які ми збираємо від вас, щоб надавати наші продукти та послуги.

 

Наше зобов'язання щодо конфіденційності


Захист даних є надзвичайно важливим для керівництва board.lutsk.ua («Board.Lutsk»). Обробка персональних даних, таких як ім’я, адреса, адреса електронної пошти або номер телефону суб’єкта даних, завжди відповідно до Загального регламенту захисту даних (GDPR) і відповідно до правил захисту даних у певній країні, що застосовуються до IPS. За допомогою цієї заяви про захист даних ми хотіли б проінформувати широку громадськість про характер, обсяг і мету персональних даних, які ми збираємо, використовуємо та обробляємо. Крім того, за допомогою цієї заяви про захист даних суб’єкти даних інформуються про права, на які вони мають право.

 

1. Визначення

 

Декларація про захист даних board.lutsk.ua базується на термінах, які використовуються європейським законодавцем для прийняття Загального регламенту захисту даних (GDPR). Наша декларація про захист даних має бути розбірливою та зрозумілою для широкої громадськості, а також для наших клієнтів і ділових партнерів. Для цього ми хотіли б спочатку пояснити використану термінологію. У цій заяві про захист даних ми використовуємо, зокрема, такі терміни:

 

а) Персональні дані Персональні дані означають будь-яку інформацію, що стосується ідентифікованої або ідентифікованої фізичної особи («суб’єкта даних»). Фізична особа, яку можна ідентифікувати, — це особа, яку можна ідентифікувати прямо чи опосередковано, зокрема за ідентифікатором, таким як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор або за одним чи кількома факторами, характерними для фізичних, фізіологічних, генетична, психічна, економічна, культурна чи соціальна ідентичність цієї фізичної особи.

 

б) Суб'єкт даних Суб’єктом даних є будь-яка ідентифікована або ідентифікована фізична особа, персональні дані якої обробляються контролером, відповідальним за обробку.

 

в) Обробка Обробка – це будь-яка операція або набір операцій, які виконуються з персональними даними або наборами персональних даних, автоматизованими чи неавтоматизованими засобами, такими як збір, запис, організація, структурування, зберігання, адаптація чи зміна, пошук, консультація, використання, розголошення шляхом передачі, розповсюдження або іншого надання доступу, вирівнювання або комбінування, обмеження, видалення або знищення.

 

г) Обмеження обробки Обмеження обробки – це позначення збережених персональних даних з метою обмеження їх обробки в майбутньому.

 

д) Профілювання Профілювання означає будь-яку форму автоматизованої обробки персональних даних, що полягає у використанні персональних даних для оцінки певних особистих аспектів, що стосуються фізичної особи, зокрема для аналізу або прогнозування аспектів, що стосуються продуктивності цієї фізичної особи на роботі, економічного становища, здоров’я, особистих уподобань. , інтереси, надійність, поведінка, місцезнаходження чи рухи.

 

е) Псевдонімізація Псевдонімізація – це обробка персональних даних таким чином, що персональні дані більше не можна віднести до конкретного суб’єкта даних без використання додаткової інформації, за умови, що така додаткова інформація зберігається окремо та підлягає технічним та організаційним заходам для забезпечення що персональні дані не пов’язані з ідентифікованою або ідентифікованою фізичною особою.

 

g) Контролер або контролер, відповідальний за обробку Контролер або контролер, відповідальний за обробку, - це фізична або юридична особа, державний орган, агентство чи інший орган, який самостійно або спільно з іншими визначає цілі та засоби обробки персональних даних; якщо цілі та засоби такої обробки визначаються законодавством Союзу або держави-члена, контролер або спеціальні критерії для його призначення можуть бути передбачені законодавством Союзу або держави-члена.

 

h) Процесор Процесор — це фізична або юридична особа, державний орган, агентство чи інший орган, який обробляє персональні дані від імені контролера.

 

i) Одержувач Одержувач — це фізична чи юридична особа, державний орган, агентство чи інший орган, якому розкриваються персональні дані, незалежно від того, чи є це третя сторона чи ні. Проте органи державної влади, які можуть отримувати персональні дані в рамках конкретного запиту відповідно до законодавства Союзу або держави-члена, не вважаються одержувачами; обробка цих даних цими державними органами має відповідати застосовним правилам захисту даних відповідно до цілей обробки.

 

j) Третя сторона Третя сторона – це фізична або юридична особа, державний орган, агентство чи орган, крім суб’єкта даних, контролера, процесора та осіб, які під безпосереднім керівництвом контролера чи процесора уповноважені обробляти персональні дані.

 

k) Згода Згода суб’єкта даних – це будь-яке вільно надане, конкретне, інформоване та недвозначне вказівку на бажання суб’єкта даних, за допомогою якого він чи вона шляхом заяви чи чіткої підтверджувальної дії означає згоду на обробку персональних даних, що стосуються його чи неї. .

 

Lutsk Board - Луцький форум - Борда, Industriestr. 25, Gunzenhausen , Bavaria, 91710

×
×
  • Create New...