Jump to content

Питання до програмістів


Recommended Posts

Чи може хтось зробить прогамку яка від імені файла забирала би першу букву :)

Наприклад було - вася.бат стало ася.бат, таня.ком стало аня.ком, коля.ехе стало оля.ехе

І щоб був іні файл в якому можна було задати папку з якої брати імена і в яку ложити

наприклад

с:\папка\папка\звідсибратипапка

d:\папка\сюдиложитипапка

просто виникла потреба перейменувати 700 файлів ;)

ЗИ можна утилітку на VBS

Link to comment
Share on other sites

зачем тоталкомандер, если вся задача решается несложным батничком, у меня получился вот такой :

@ECHO OFF

FOR /F "tokens=1,2* delims==" %%A IN (inifile) DO SET _%%A_=%%B

FOR /R %_from_% %%C IN (*.*) DO CALL :CPY %%~nC%%~xC %_skip_%

GOTO EOF

:CPY

SET _file_=%1

CALL SET _rfile_=%%_file_:~%_skip_%%%

ECHO Copying %_from_%\%_file_% into %_to_%\%_rfile_%

COPY %_from_%\%_file_% %_to_%\%_rfile_%

:EOF

а вот такой под него будет инифайл :

from=с:\папка\папка\звідсибратипапка

to=d:\папка\сюдиложитипапка

skip=1

его надо сохранить в inifile

а батник в любое имя .CMD

ps. батник не будет работать, если в названии каталога или файла есть пробелы. можно поправить, но лень, да и поздно уже ;)

Link to comment
Share on other sites

зачем тоталкомандер, если вся задача решается несложным батничком, у меня получился вот такой :

Якщо б для людини такий батнік був не складним, то і програмку він би сам швиденько черкнув би... :)

...да и поздно уже ;)

Уже не поздно... уже утро... :)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...