Jump to content

Питання по веб-програмуванні


Recommended Posts

Є завдання за допомогою веб сторінки модифікувати певні файли на комп'ютері користувача (задані самим користувачем). Потім частину з них передати на сервер (фтп наприклад). Я новачок у веб програмуванні. Підкажіть за допомогою яких інструментів це можна реалізувати: Javascript, Java, PHP? З останнім я взагалі ще не знайомився. І як це все має виглядати, тобто взаємозв'язок інструментів? Мені потрібно вказати "де копати", а далі я сам розберусь. Має працювати на машинах з лінуксом і віндовсом.

Дякую.

Link to comment
Share on other sites

для начала нада поставить сервак на виндовс а потом уже и думать...

тебе што именно нада

SSL (Secure Socket Layer)

Протокол Netscape для забезпечення захищених транзакцій користувачів у мережах, що використовують протоколи TCP/IP. Відповідно до цього протоколу клієнти і сервери можуть аутентифікувати один одного, а потім обмінюватися зашифрованими даними.

Stemming Морфологічний пошук

Можливість інформаційно-пошукової системи шукати слово в документах не тільки в строго заданому вигляді, але і у всіх його морфологічних формах. Наприклад, слову "програма" будуть відповідати: "програмі", "програмний" і т. і.

Stop words Стоп-слова

Слова, що виключаються з індексу системи та/або з запиту користувача. Окремі інформаційно-пошукові системи для скорочення розмірів індексу і збільшення продуктивності не включають в індекс слова, які часто зустрічаються на Web-сторінках. Це можуть бути прийменники, вигуки та інші слова та словосполучення, які не несуть змістового навантаження.

System Administration Системне адміністрування

Процедура Системного адміністрування використовується в більшості випадків для задання системних параметрів, редагування облікових файлів, управління базами даних і контролю за роботою системи. Здійснюється системним адміністратором (System Administrator).

System Administrator Системний адміністратор

Користувач, що володіє правом системного адміністрування комп'ютерної системи.

Targeting Реклама, яка спрямована на певну цільову аудиторію

Показ рекламного банера тільки визначеному колу користувачів (цільової аудиторії), яке найбільш цікавить рекламодавця. Наприклад, деякі пошукові системи за запитами користувачів визначають область їх інтересів і показують банери, які відповідають певній тематиці.

TCP (Transmission Control Protocol) Протокол управління передачею

Один із протоколів, на якому побудована робота Internet. При передачі даних по мережі він розбирає повідомлення на пакети, кожний із яких доставляється за вказаною адресою (за допомогою протоколу IP), перевіряє цілісність пакетів і складає їх у потрібному порядку у вихідне повідомлення.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Протокол управління передаванням/Протокол Internet

Сімейство протоколів, які використовує Internet. Назвою підкреслюється фундаментальність IP для технології Internet (TCP базується безпосередньо на IP).

Thesaurus Тезаурус

Словник лексичних одиниць (ключових слів), який базується на лексиці природної мови, що відображає семантичні відношення між лексичними одиницями. Використовується в інформаційно-пошукових системах для уточнення сфери дії пошукового запиту.

Traffic Трафік

1. Потік даних у середовищі передачі даних. Використовується для виміру обсягу даних, переданих через канал зв'язку за період часу. 2. Кількість відвідувачів Web-сайту (або його визначеної Web-сторінки) за одиницю часу (день, місяць і т.д.). 3. Іноді під цим терміном розуміється кількість звертань до Web-сайту.

Upload Вивантаження

Процес копіювання файлів із комп'ютера користувача і запису на віддалений комп'ютер (хост). Процес по дії зворотній Download.

URL (Uniform Resource Locator) Уніфікований локатор ресурсів

Унікальне ім'я файла або ресурсу в Internet, що дозволяє одержати до них доступ. Включає в себе тип протоколу (http, ftp, telnet, gopher, WAIS та ін.), ім'я серверу і шлях до файлів. URL використовується для позначення адреси, за якою знаходиться об'єкт в Internet. При написанні URL адресі завжди передує двокрапка і подвійний слеш (//). Приклад URL: http://www.elvisti.com.

Usenet

Некомерційна, неформальна, сукупність систем (мереж, хостів, комп'ютерів), що обмінюються телеконференціями. Usenet є попередницею Internet і спочатку була UUCP-мережею, яка зв'язувала декілька комп'ютерів. Usenet сьогодні - це величезна віртуальна мережа, що охоплює велику кількість різноманітних мереж і окремих комп'ютерів. В даний час Usenet - це елемент технології Internet для роботи з новинами.

UUCP (UNIX-to-UNIX copy program)

Протокол (програма) копіювання файлів з однієї UNIX-системи в іншу UNIX-систему. UUCP не підтримує протокол IP. Модифікація клієнтської частини системи для роботи в середовищі MS-DOS має назву UUPC.

Vertical Web-portal, vortal Вертикальний Web-портал, вортал

Спеціальні Web-сайти, до яких звертаються користувачі, що цікавляться якою-небудь визначеною темою. Слово "вертикальний" має на увазі відношення Web-сайтів до однієї тематики. Технологія вертикальних порталів - "ворталів" - одержує все більше поширення в корпоративних мережах.

Video Clip Відеокліп

Коротка відеопослідовність, що може бути вбудована у Web-сторінку.

Virtual money Віртуальні гроші

Технологія, що у недалекому майбутньому може витиснути недостатньо надійні "карткові" платежі в Internet. Віртуальні гроші, записані в пам'ять персонального комп'ютера, можуть забезпечити виконання різноманітних грошових операцій через Internet.

Virtual payments Віртуальні платежі

Одна з технологічних основ електронної комерції. Використання мережі Internet для розрахунків шляхом заповнення відповідних форм і вказівки реквізитів кредитних карток.

Virtual reality Віртуальна реальність

Модель реальної дійсності або деяких абстракцій, втілена у високотехнологічному устаткуванні, що здійснює безпосередній вплив на свідомість людини через його органи почуттів. Має безпосереднє відношення до Internet-технологій.

Visit and Visitor Відвідування та відвідувач

Відвідування – звернення користувача до певної Web-сторінки. Як унікальні не фіксуються звернення користувача до Web-сторінки протягом короткого періоду часу (наприклад, протягом 1 години). В цьому контексті - унікальний відвідувач – це користувач, який здійснив унікальне відвідування Web-сторінки.

Visited Links Відвідане гіперпосилання

Гіперпосилання, що було відвідане (активізоване). Колір гіперпосилання , що було відвідане, змінюється на інший і встановлюється при відповідному налаштовуванні Web-браузера.

VRML (Virtual Reality Modeling Language) Мова опису об'єктів віртуальної реальності

Спеціальна мова розмітки для опису об'єктів віртуальної реальності.

WAIS (Wide Area Information Service) Служба пошуку розподіленої інформації

1. WAIS-протокол Internet, що дозволяє здійснювати пошук інформації в Internet відповідно до бібліографічного стандарту Z39.50. 2. Інформаційно-пошукова система, побудована відповідно до WAIS-протоколу. В даний час WAIS-системи повсюдно інтегруються із середовищем WWW.

Web

Походить від англійського Web - "павутиння". При згадуванні у зв'язку з Internet, вживається як синонім WWW.

Web-design Web-дизайн

Комплекс робіт із створення Web-документів. Включає в себе розробку основної ідеї й архітектури Web-сайту, верстання (гіпертекстову розмітку) тексту, розміщення елементів мультімедіа, розробку власних графічних елементів та інше.

Web-mail Web-пошта

Internet-сервіс доставки документів із Web-серверів електронною поштою.

Web-page Web-сторінка, Web-документ

Складова частина Web-сайта. Web-сторінка - це електронний документ, який може включати в себе текст, зображення, JAVA аплети та інші Web-елементи. Web-сторінка може бути сформована статично або динамічно.

Web-Portal Web-портал

WWW-сервіс, в основі якого лежить ідея створення уніфікованого інтерфейсу для ефективного доступу до інформації та об'єднання в одному місці великої групи Internet-сервісів. Головна технологічна тенденція Web-порталів на цей час складається в конвергенції Web-інформації з програмним забезпеченням настільних систем.

Web-Site Web-сайт

Походить від англійського "site"(ділянка). Web-сайт є сукупністю Web-сторінок, розміщених на будь-якому сервері в Internet, що об'єднані і пов'язані між собою за змістом або за допомогою посилань. Доступ до Web-сайту забезпечується з використанням протоколу HTTP.

тебе оно для чего?
Link to comment
Share on other sites

Я б дав можливість юзеру вибрати файли, щоб загрузити на серв, там модифікувати і готові видати на скачку. (На PHP, нескладно)

які файли (розмір, розширення) і як модифікувати?

Link to comment
Share on other sites

Для користувача Oli. Не зрозумів, до чого така відповідь? Розкажу проблему більш детально.

Є декілька десятків комп'ютерів (лінукс і віндовс), на них користувачі виконують певну роботу. На кінець дня та робота відображається у декількох файлах. Потім вони досовською програмою(на лінуксах під вайном) модифікують ці файли. Після модифікації вручну перекидають на фтп сервер, на якому інша програма їх збирає до купи і робить певний звіт. Потрібно автоматизувати роботу користувачів (позбавити їх ручного перекидання файлів), і відмовитись від використання досовської програми. Я вважаю, що для мультиплатформенного використання найбільше підходить веб технології. Тільки як реалізувати, якими засобами? Веб сервер немає значення, є і IIS i Apache

Link to comment
Share on other sites

Я б дав можливість юзеру вибрати файли, щоб загрузити на серв, там модифікувати і готові видати на скачку. (На PHP, нескладно)

які файли (розмір, розширення) і як модифікувати?

Файли формату dbf. Є користувачі в районах, зв'язок дуже поганий. Потрібно подумати чи краще завантажувати аплет з вебсторінкою, чи туди сюди перекидати файли.

Link to comment
Share on other sites

Які орієнтовно розміри файлів? Яке їх наповнення (текстова база?)? І що приблизно треба зробити з ними? Тобто в чому суть модифікації?

Власне, це можна зробити і без веба. Можна написати програмку, яка буде робити все, що треба з указаними файлами і відправляти куди треба. Лише пібрати правильний мультиплатформенний інструмент.

Link to comment
Share on other sites

можна зробити веб-інтрфейс. користувач буде обирати файли стандартом обзор > вибрать (так щоб тирило потрібні файли автоматом хз, потрібна участь користувача.), і грузити. якщо незагрузив(завтикав) то нагадування на мило (або намило начальніку).

якщо потрбіна автоматика, то підтримую Yuraul

Link to comment
Share on other sites

Шановний, у Ви дали досить мало інформації, щоб можна було адекватно дати відповідь.

Чим, і як це повинно робитись - це не головне, головне мати інформацію про суть проблеми з цифрами, і яка тупінь захищеності повинна бути.

Надайте конкретнішу інформацію.

Дякую

Link to comment
Share on other sites

можна зробити веб-інтрфейс. користувач буде обирати файли стандартом обзор > вибрать (так щоб тирило потрібні файли автоматом хз, потрібна участь користувача.), і грузити. якщо незагрузив(завтикав) то нагадування на мило (або намило начальніку).

а далі php скрипт модифікує їх і дальше робить з ними що завгодно (ложить на ftp etc)

найкращий варіант імхо

якщо звязок поганий, можна зазгружати архів zip - а php скрипт вже на сервері вже сам його розпакує

Що маємо на виході - програма "модифіковувач" працює на сервері а не на компі працівника (Java, Javascript)

зміни в програму можна вносити централізовано один раз для сервера (в випадку Java, Javascript пришлось би кожний раз загрузати оновлену версію програми)

ну і на сам кінець, недолугий працівник повністю відсторонений від процесу модифікації, отже не зможе повливати на цей процес (заподіяти шкоду) :)

p/s але проблемка може бути в тому, що працювати з DBF в php може бути мяко кажучи "незручно" - http://xpoint.ru/forums/programming/PHP/thread/20657.xhtml

але з іншої сторони думаю не тільки в php ;)

Link to comment
Share on other sites

Які орієнтовно розміри файлів? Яке їх наповнення (текстова база?)? І що приблизно треба зробити з ними? Тобто в чому суть модифікації?

Власне, це можна зробити і без веба. Можна написати програмку, яка буде робити все, що треба з указаними файлами і відправляти куди треба. Лише пібрати правильний мультиплатформенний інструмент.

Повного ТЗ я ще не отримув. Мені розказали в загальному що хочуть, і чи можна це реалізувати. Думаю файли не великого розміру до 1 МБ. З файлами має відбуватись сортування даних, їх групування, певні операції з полями. (точно ще не знаю). Поки знаходжусь на стадії, що починати вчити, поки пишуть ТЗ. Зупинивсь на PHP або Java. Хоча бачу в кожному є свої переваги і недоліки. Веб інтерфейс найбільш підходить, мені здається. Автоматизація стосується грошових операцій. Тому краще керувати централізовано, і легше зробити оновлення алгоритму. Тільки поки роздумую, що краще застосувати, роботу PHP скрипта на стороні сервера (потім результат вертати користувачу) чи Java аплет на стороні користувача (фінальні операції з обробленими файлами виконувати на стороні сервера).

Link to comment
Share on other sites

в голові є засоби)

готовий взятись за реалізацію...

Link to comment
Share on other sites

в голові є засоби)

готовий взятись за реалізацію...

За реалізацію готовий і я взятись. З того, що я знаю, міг би зробити так: для віндовс машин написати графічну програму яка б оброблювала файли і відсилала на сервер, де їх доопрацьовуватиме інше ПЗ. Для лінукс машин можу написати скрипт. Але це все не оптимально і зовсім не професійно. Тому є мета, бажання і ціль вивчити нове на практиці - веб програмування.

Я розумію, що наданої інформації замало для змістовних відповідей, але я описав те, що мені на даний момент відомо. Мені потрібна порада, яка технологія дозволяє працювати з дбф файлами, має менше "підводних камнів" і швидка в опановуванні. Поки вибрав Java i PHP. Більше в сторону останнього, хоча з початку було навпаки (З Java дещо стикався, а з PHP зовсім не мав справи)

Link to comment
Share on other sites

З того, що відомо поки що, бачу оптимальним варіант PHP+хоча б той же MySQL (або інший інструмент для роботи з базами даних, що більш підійде). Файли працівники можуть відправляти вручну (наприклад, через веб-форму) або можна теж щось придумати вже для локального використання (я думаю, реалізувати автоматичне відсилання файлів по інтернету та прийом оброблених досить нескладно, проте доведеться писати різні варіанти для різних платформ). При цьому досягається централізованість, незалежність від платформи, максимальний котроль над процесом. Нюанс тільки в тому, що я от достеменно не скажу, чи є проблемою названий тобою формат бази, що з ним вміє працювати, а якщо не вміє, то чи важко ковертувати туди-назад.

Ще, здається, відправку/прийом певних файлів можна організувати і за допомогою прикладних програм як у віндовсі, так і у лінуксі, просто налаштувавши відповідно кілька звичних програм. Це ще більше спрощує задачу і мінімізує втручання користувача в процес, що, вочевидячки, значно підвищує надійність.)) Тобто, це один аргумент на користь відправки файлів на сервер і опрацювання їх там. Якщо зацікавила остання думка — стукай в приват, викладу детальніше.

Треба зауважити, що ситуація може змінитись на користь іншого варіанту, якщо з’являться відповідні нові обставини.

Link to comment
Share on other sites

Якщо говорить про PHP + DBF файли, то нічого складного там нема. Я колись писав на PHP модуль який мав записувати дані в dbf-кі (які були базою 1С), а 1С з тих dbf вже генерувала платіжки, накладні і ше там шось, вже не пам'ятаю. І якихось трудностей чи проблем не пригадую.

Link to comment
Share on other sites

Зараз користувачі використовують програмку під DOS. На Linux-системах запускають її під wine. Чому б не написати програмку, наприклад на Delphi, з графічним інтерфейсом, яка оброблятиме дані потрібним чином, стискатиме в zip для економії трафіку і відправлятиме на сервер для подальшої обробки? Передбачити можливість автоматичного оновленя даної програми з серверу. Щось доробив/поміняв - виклав нову версію на сервері. Клієнтські машини самі оновляться.

Кінцевому користувачу достатньо закриваючи день запустити цю нову програму, яка автоматично виконає усі потрібні дії.

P.S. В нас на фірмі подібна система колись досить успішно працювала. Навіть без участі користувача. В певну годину запускалася програма, яка відправляла результати роботи і отримувала дані з серверу. Також було налагоджене резервування. Якщо на час виконання обміну були проблеми з інтернетом, якісь перебої, то зранку можна було вручну повторити обмін.

Link to comment
Share on other sites

Дякую за поради. Поки пишуть ТЗ буду знайомитись з PHP. А потім буде видно, що да як. Беруть сумніви, чи під wine добре працюватимуть транзакції з сервером. Треба експерементувати.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Типичный пример ИТ-фетишизма. Вместо того чтобы написать простенький бат / баш скрипт для отсылки на фтп

страдаем гемороем создания мега систем. тем более веб систем. тем более при плохой связи.

тем более при отсутствии опыта создания таких вещей.

в общем если кратко - убивал бы.

цена вопроса 80 грн

Костя, согласен со всем кроме цены. Либо больно дешево ценишь работу, либо недооцениваешь нюансов.

В основном - всё решается батником или в моём случае определённой своей наработкой. Виндовая часть делается за день максимум.

Под линукс сделал бы без вайны - дня два надо.

Но есть момент модификации файлов - тут я не совсем понял о чем речь. Пережать дбф в zip - это одно, а вот сделать изменения там -

это уже чуть другое. Поэтому и задал вопрос о конкретизации этих модификаций.

А на счет PHP и MySQL - это очень уж муторное решение и через Ж.

Link to comment
Share on other sites

Это рыночная цена одного часа работы. Если сомневаешься - можешь заказывать ;)

Но ты же еще не знаешь в чем "модификация" заключается )

Если цена за час - тогда обосновано.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

AliExpress WW


×
×
  • Create New...